MAGYAR         ENGLISH
Showhivatal

A sóhivatal a só kitermelésével és a sójövedékkel (a só állami monopóliumából származó adóbevétellel) kapcsolatos ügyeket intéző hivatal volt. (...) Ma a szó főként átvitt értelemben használatos: elintéz(het)etlen ügyekkel kapcsolatban emlegetett, nem létező hivatal.

(Forrás: Wikipédia)

A Showhivatal alapításakor az a cél lebegett a szemünk előtt, hogy fricskát mutassunk azoknak, akik szerint az ilyen ügyintézés a természetes, mindennapi. A bürokratikus szervezetépítés és a hierarchikus struktúra helyett arra öszpontosítottunk, hogy megtaláljuk a leghatékonyabb és legeredményesebb megoldásokat. Az első esztendőkben csak rendezvényeket szerveztünk így, művészeket, kulturális projekteket menedzseltünk, de az idő múltával – alkalmazkodva az aktuális kihívásokhoz és az ügyfeleink irányából érkező elvárásokhoz – a marketingkommunikáció csaknem minden területén kipróbáltuk, kipróbálhattuk magunkat. Ahhoz, hogy éppen aktuális küldetésünket eredményesen tudjuk végrehajtani, olyan partnereket kerestünk, akik nemcsak a legjobbak saját területükön, de a közös munka sikere érdekében áldozatokat is hajlandóak hozni. Így alakult ki az a partnership rendszer, amelynek köszönhetően minden igényt ki tudunk elégíteni a legmagasabb színvonalon, a leghatékonyabban, a leggyorsabban.